No šī pētījuma Jūs esat pabeidzis 0%
Uzmanību: JavaScript izpilde jūsu pārlūkprogrammā vai šajā tīmekļa vietnē ir atspējota. Iespējams, nevarēsit atbildēt uz visiem šīs aptaujas jautājumiem. Lūdzu, pārbaudiet pārlūkprogrammas parametrus.

Pieteikšanās anketa Latvijas populācijas genoma references izveides projektam

Anketa paredzēta, lai reģistrētos dalībai Latvijas populācijas genoma references izveidē.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot Latvijas iedzīvotāju genoma referenci, kas tiks izmantota pētniecībai, slimību prevencijai, skrīningu plānošanai un ārstēšanas optimizācijai,  kā arī nodrošināt tās iekļaušanu vienotā Eiropas genoma datu bāzē. 

Aizpildot anketu Jūs piekrītat, ka ar Jums sazināsies pētījuma koordinators par paraugu nodošanas kārtību vai par atkārtotu iespēju nodot paraugus projekta turpinājumā. Jūs piekrītat, ka Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzglabā Jūsu personīgos datus šī projekta vajadzībām, privātuma politiku skatīt šeit: /privatuma-politika/.

Projekta dalībnieku konfidencialitāte tiek nodrošināta atbilstoši ‘’Vispārīgajai datu aizsardzības regulai’’ un ‘’Fizisko personu datu apstrādes likumam’’. Vairāk informācijas https://www.genomadatubaze.lv/.

Pētījuma protokols ir izskatīts un apstiprināts Cetrālā medicīnas ētikas komiteja (atzinums Nr. 01-29.1.2/281) un Genoma izpētes padome (atzinums Nr.A-5/22-05-24).

Ja rodas problēmas vai neskaidrības saistībā ar anketu, lūdzu rakstīt uz genoma-projekts@biomed.lu.lv.

There are 7 questions in this survey.